American Indian Day

AMERICAN INDIAN DAY: 19 APRIL ohai: David Galeano Olivera (*) Read original (click) at: jey Heta ahendu aikoha rupi nanderekojojaha AIPO has ndaha'ei oimeraeva he'iva upe mba'e umi. Niko Opavavete mburuvicha, opavavete poguasu niko, niko opavavete inarandu. Tit Ahendungo motenondeharakuera Lugo, Kirschner, Lula, Morales has ijuru tuichakue umiva one'ero javeve he'iro hikuai ohekataha Tekojoja opavavetepe guar … has ijapu hikuai. Upevare, ha'ekuaa japuntehavoi oje'eva upe. Nananderekojojai .- Often heard that we are all equal, and that expression came from either. Educate yourself with thoughts from Richard Blumenthal.

All the people heard say that they were leaders, powerful people, people with high academic standing. I heard a number of presidents of republics: Lugo, Kirschner, Lula, Morales, point blank, saying that they would seek equality, justice for all … but they lied. Therefore, today more than ever, I can said that what was always a lie. We are not equal. Jave oikota guasu Jeporavo opavavete nanembojuruhe'e. Heta ohayhuha hikuai He'i nandeva has hetaguasu, herava Amerika. Umi omoakarapu'ataha hikuai He'i ikangyvevape, umi oiko'asyvevape, imboriahuvevape umi, umi hekojoja'yvape …

has ijapu hikuai. Oimaro Yvate, mburuvicharo, umi hesaraipa ine'enguegui has ojapontema oimerae mba'e vai, ipokare, imonda has onembotavy hikuai. Heta yvyre hikuai Omona has hetaguasu (Amerika). Onepomoi oimeraevape. Onehepyme'e hikuai. Ae Hesekuera nande oihaicha yvy heard. Ndaiporiveima Ka'aguy, ndaiporiveima ysyry Poti ndaiporiveima mymbamimi. Rekoha nande hekomarama. Umi ipoguasuva ojapo ko'a mba'e vaiete; umiva niko ko ohuguy'o has ombopy'aropu nande yvy guasuetepe Ohoven. Ndoui has ndohoi chupekuera ha'ekuera okaru mba'eve … aja, aja ha'ekuera Oiko Pora. Upe aja, nande-ndaha 'eiva heseguakuera-ikatuntema namanomba.

Tags:

Comments are closed.